USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 1

ke zprávě o činnosti dosavadního předsednictva Federálního shromáždění (tisk 1)

Sněmovna lidu na 1. (ustavující) schůzi dne 17. června 1981 vzala na vědomí zprávu o činnosti dosavadního předsednictva Federálního shromáždění.


Šimůnková v. r., Škula v. r.
David v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP