USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 4

k návrhu předsednictva ústředního výboru KSČ a předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na zřízení výboru mandátového a imunitního Sněmovny lidu a na volbu jeho předsedy (tisk 3)

Sněmovna lidu na 1. (ustavující) schůzi dne 17. června 1981

I.

zřídila

výbor mandátový a imunitní Sněmovny lidu

II.

zvolila

poslance Jozefa Feketeho

předsedou výboru mandátového a imunitního Sněmovny lidu.


Šimůnková v. r., Škula v. r.
David v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP