USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 6

k návrhu výboru mandátového a imunitního Sněmovny lidu na ověření platnosti volby poslanců Sněmovny lidu

Sněmovna lidu na 1. (ustavující) schůzi dne 17. června 1981 ověřila platnost volby poslanců Sněmovny lidu zvolených ve všeobecných volbách, konaných ve dnech 5. a 6. června 1981.


Šimůnková v. r., Škula v. r.
David v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP