USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 7

k návrhu předsednictva ústředního výboru KSČ a předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na volbu předsedy Sněmovny lidu (tisk 3)

Sněmovna lidu na 1. (ustavující) schůzi dne 17. června 1981

zvolila

poslance Václava Davida

předsedou Sněmovny lidu.


Šimůnková v. r., Škula v. r.
David v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP