USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 8

k návrhu předsednictva ústředního výboru KSČ a předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na zřízení dalších výborů Sněmovny lidu (tisk 3)

Sněmovna lidu na 1. (ustavující) schůzi dne 17. června 1981 zřídila kromě výboru mandátového a imunitního tyto další výbory:

ústavně právní

zahraniční

branný a bezpečnostní

pro plán a rozpočet

pro průmysl, dopravu a obchod

pro zemědělství a výživu

pro kulturu a výchovu

pro sociální politiku.


Šimůnková v. r., Škula v. r.
David v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP