USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 9

k návrhu předsednictva ústředního výboru KSČ a předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na stanovení počtu členů předsednictva Sněmovny lidu a k návrhu na volbu místopředsedů Sněmovny lidu a dalších členů předsednictva Sněmovny lidu (tisk 3)

Sněmovna lidu na 1. (ustavující) schůzi dne 17. června 1981

I.

stanovila,

aby předsednictvo Sněmovny lidu bylo 6členné v tomto složení:

předseda

2 místopředsedové

3 členové předsednictva

II.

zvolila

poslance Aloise Hůlu

místopředsedou Sněmovny lidu

poslance Richarda Nejezchleba

místopředsedou Sněmovny lidu

poslance Vladimíra Hajka

členem předsednictva Sněmovny lidu

poslance Josefa Martince (v. o. 27)

členem předsednictva Sněmovny lidu

poslankyni Věru Vavřincovou

členkou předsednictva Sněmovny lidu.


Šimůnková v. r., Škula v. r.
David v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP