USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 10

k návrhu předsednictva ústředního výboru KSČ a předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na volbu předsedů výborů Sněmovny lidu (tisk 3)

Sněmovna lidu na 1. (ustavující) schůzi dne 17. června 1981

zvolila

poslance Zdeňka Češku

předsedou výboru ústavně právního

poslance Richarda Nejezchleba

předsedou výboru zahraničního

poslance Lumíra Sakmara

předsedou výboru branného a bezpečnostního

poslance Jozefa Belka

předsedou výboru pro plán a rozpočet

poslance Aloise Hůlu

předsedou výboru pro průmysl, dopravu a obchod

poslance Imricha Jance

předsedou výboru pro zemědělství a výživu

poslankyni Annu Rozsypalovou

předsedkyní výboru pro kulturu a výchovu

poslance Josefa Krylla

předsedou výboru pro sociální politiku.


Šimůnková v. r., Škula v. r.
David v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP