USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 12

k návrhu předsednictva ústředního výboru KSČ a předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na volbu členů výborů Sněmovny lidu (tisk 3)

Sněmovna lidu na 1. (ustavující) schůzi dne 17. června 1981

zvolila členy výborů

1. do výboru ústavně právního byli zvoleni poslanci:

Bagín Pavol

Brabec Antonín

Bušíková Mária

Češka Zdeněk

Dvořáková Ludmila

Fekete Jozef

Grégr Milan

Jägerman Josef

Kapitola Luděk

Kokavcová Eva

Molnárová Alena

Obžerová Margita

Pančurová Júlia

Pátek Vladimír

Šimek Vladimír

Urban Miroslav

Vávrová Dobromila

Večeřová Vlasta

Zamazal Stanislav

2 do výboru zahraničního byli zvoleni poslanci:

Baran Michal

Gubová Katarína

Humajová Mária

Mičinová Alžběta

Michalski Karel

Nejezchleb Richard

Panster Heribert

Plojhar Josef

Požár Norbert

Stejskal Ladislav

Svěrčina Otakar

Štěpán Miroslav

Vavřincová Věra

Vébr Karel

Zavadil Miroslav

3. do výboru branného a bezpečnostního byli zvoleni poslanci:

Džupina Andrej

Fialová Božena

Hašana Július

Horáček Václav

Malíková Vlasta

Martinec Josef (v. o. 20)

Matyáš Jaroslav

Pakán Ján

Rottová Pavla

Sakmar Lumír

Skřivan Jiří

Svoboda Vratislav

Švehla Ladislav

4. do výboru pro plán a rozpočet byli zvoleni poslanci:

Belko Jozef

Búřil Jaromír

Flídr Jan

Klčovská Henrieta

Komárek Josef

Křížková Jarmila

Nemček Ján

Niedobová Hildegarda

Paruza Miroslav

Pešek Vladimír

Polák Július

Puchmeltr Josef

Sagová Anna

Sodoma František

Švihálková Zdenka

Tajovská Marie

Tichý Richard

Urban Pavol

Vacíková Věra

Vooková Helena

5. do výboru pro průmysl, dopravu a obchod byli zvoleni poslanci:

Babilonská Zita

Cabalková Drahomíra

Hůla Alois

Chlad Rudolf

Kliha František

Kontríková Mária

Kubeš František

Kubrt Karel

Laštovička Zdeněk

Linhart Jaroslav

Martinec Josef (v. o. 27)

Mičanová Viléma

Minárová Anna

Novák Antonín

Petřík Jan

Protiva František

Suber Josef

Sučko Emil

Szabó Ľudovít

Šebóšik Juraj

Šimůnková Jaroslava

Takácz Peter

Tenglerová Hana

Tichavský Stanislav

Trangoš Jozef

Zubík Jan

6. do výboru pro zemědělství a výživu byli zvoleni poslanci:

Bendžák Ján

Bobková Božena

Čížková Anna

Dymáčková Marie

Exner František

Janda Stanislav

Jandová Věra

Janec Imrich

Jirásek Jan

Kalkus Jaroslav

Krafčáková Anna

Krátká Alena

Kratochvíl Vladimír

Kučera Jan

Kuželová Václava

Madarász Alexander

Matýsková Adéla

Minďaš Jozef

Paulechová Mária

Procházka František

Rábel Jan

Říman Rudolf

Salvová Anna

Sidor Viktor

Sommer Alexander

Vavřínová Miroslava

Vondrouš Věroslav

7. do výboru pro kulturu a výchovu byli zvoleni poslanci:

Bartoš Lubomír

Dubová Mária

Feketeová Mária

Grygarová Alena

Hajko Vladimír

Koranda Stanislav

Lichner Ján

Lipovský Ivan

Malejovský Josef

Malý František

Nedvěd Vladimír

Pástorová Eva

Rabas Václav

Riško Ján

Rozsypalová Anna

Seidlová Věra

Stýblová Valja

Štix Václav

Štrbová Mária

Venhauer Jaroslav

Zelenka Jan

Zíka Miroslav

8. do výboru pro sociální politiku byli zvoleni poslanci:

Baruš Vlastimil

Bibeň Vladimír

Boroš Ján

Brabenec František

Flösslerová Helena

Freiová Marie

Králíčková Hana

Kryll Josef

Kubinský Florián

Macháček Zdeněk

Malina Jozef

Mikundová Oldřiška

Nový Jiří

Pekařová Jana

Petrů Růžena

Ridziková Mária

Servus Bohumil

Szalai Vojtech

Škula Jozef

Šrenkel Benjamin

Trefný Otto


Šimůnková v. r., Škula v. r.
David v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP