USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 14

k návrhu předsednictva ústředního výboru KSČ a předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na volbu předsedy Federálního shromáždění ČSSR

Sněmovna lidu na 1. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 17. června 1981

zvolila

poslance Aloise Indru

předsedou Federálního shromáždění.


Chlad v. r., Šimůnková v. r.
David v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny liduPřihlásit/registrovat se do ISP