USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 15

k návrhu předsednictva ústředního výboru KSČ a předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na volbu prvního místopředsedy a místopředsedů Federálního shromáždění

Sněmovna lidu na 1. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 17. června 1981

zvolila

poslance Jána Marka

prvním místopředsedou Federálního shromáždění

poslance Václava Davida
poslance Dalibora Hanese
poslance Bohuslava Kučeru
poslance Jaroslava Srba
poslance Michala Žákoviče

místopředsedy Federálního shromáždění.

Chlad v. r., Šimůnková v. r.
David v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny liduPřihlásit/registrovat se do ISP