USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 17

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na složení komise k přípravě usnesení Federálního shromáždění k programovému prohlášení vlády Československé socialistické republiky

Sněmovna lidu na 2. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 30. června 1981

zvolila

poslance

Chlada Rudolfa

Kuželovou Václavu

Linharta Jaroslava

Nejezchleba Richarda

Škulu Jozefa

Tichého Richarda

členy komise k přípravě usnesení Federálního shromáždění k programovému prohlášení vlády Československé socialistické republiky.


Šimůnková v. r., Štěpán v. r.
David v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP