USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 19

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 15. a 16. prosince 1981

Sněmovna lidu dne 15. prosince 1981 schválila návrh předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 15. a 16. prosince 1981 s tímto pořadem:

1. Ověření platnosti volby ve volebním obvodu č. 3 pro volby do Sněmovny lidu FS

2. - Slib poslanců Sněmovny lidu

- Volba poslanců Sněmovny lidu do výborů

3. Vládní návrh zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1981 až 1985 (zákon o sedmém pětiletém plánu) (tisk 23) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 27)

4. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1982 (tisk 24)

5. Zpráva předsedy Federálního shromáždění (tisk 15) o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se zrušuje zákon č. 51/1959 Sb., o výkupu zemědělských výrobků, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 67/1962 Sb., o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a chovatelů krav (tisk 12)

6. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou demokratickou republikou, podepsaná v Praze dne 24. června 1981 (tisk 13)

7. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou demokratickou republikou, podepsaná v Praze dne 22. dubna 1981 (tisk 14)

8. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou demokratickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, podepsaná v Praze dne 24. června 1981 (tisk 19)

9. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou Etiopií, podepsaná v Addis Abebě dne 13. září 1981 (tisk 16)

10. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou Etiopií, podepsaná v Addis Abebě dne 13. září 1981 (tisk 17)

11. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Angolskou lidovou republikou, podepsaná v Praze dne 12. října 1981 (tisk 22)

12. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou, podepsaná v Adenu dne 14. září 1981 (tisk 18)

13. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen, podepsaná v Kodani dne 17. července 1980 (tisk 5)

14. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zabránění daňovému úniku, podepsaná v Praze dne 5. května 1981 (tisk 8)

15. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu mnohostranná úmluva o fyzické ochraně jaderných materiálů, podepsaná ve Vídni dne 14. září 1981 s výhradou k odstavci 2 čl. 17 úmluvy (tisk 20)

16. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudce Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky (tisk 26)

17. Návrh na zproštění na vlastní žádost funkce soudce z povolání vyššího vojenského soudu (tisk 21)

18. Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 2. července do 14. prosince 1981 (tisk 25).


Šimůnková v. r., Štěpán v. r.
David v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP