USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 21

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na volbu členů výborů Sněmovny lidu

Sněmovna lidu na 3. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 15. prosince 1981

zvolila

poslance Stanislava Tomse

členem výboru zahraničního

poslance Jindřicha Zahradníka

členem výboru pro plán a rozpočet.


Šimůnková v. r., Štěpán v. r.
David v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP