USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 37

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 30. a 31. března 1982

Sněmovna lidu dne 30. března 1982 schválila návrh předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 30. a 31. března 1982 s tímto pořadem:

1. Ověření platnosti volby ve volebním obvodu č. 101 pro volby do Sněmovny lidu FS

2. Ověření platnosti volby ve volebním obvodu č. 77 pro volby do Sněmovny národů FS

3. Slib nově zvolených poslanců

4. Volba poslanců do výborů sněmoven

5. Zpráva vlády Československé socialistické republiky o plnění jejího programového prohlášení

6. - Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic s Německou demokratickou republikou (tisk 33)

- Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o společných státních hranicích a Protokol, podepsané v Praze dne 3. prosince 1980 (tisk 34)

7. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií, podepsaná v Praze dne 10. prosince 1981 (tisk 32)

8. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudců a zproštění funkce soudce Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky (tisk 36)

9. - Zpráva předsedy Federálního shromáždění (tisk 30) o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění o zvýšení důchodů a o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení (tisk 28)

- Zpráva předsedy Federálního shromáždění (tisk 31) o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění o zvýšení mateřského příspěvku a o změnách v nemocenském zabezpečení (tisk 29)

10. Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 17. prosince 1981 do 29. března 1982 (tisk 35).


Škula v. r., Štěpán v. r.
David v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP