USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 38

k návrhu výboru mandátového a imunitního Sněmovny lidu na ověření platnosti volby ve volebním obvodu č. 101 pro volby do Sněmovny lidu FS

Sněmovna lidu na 4. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 30. března 1982 ověřila platnost volby

poslance JUDr. Josefa Bartončíka

zvoleného dne 23. ledna 1982 ve volebním obvodu č. 101.


Škula v. r., Štěpán v. r.
David v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP