USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 39

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na volbu člena výboru Sněmovny lidu

Sněmovna lidu na 4. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 30. března 1982

zvolila

poslance JUDr. Josefa Bartončíka

členem výboru ústavně právního.


Škula v. r., Štěpán v. r.
David v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP