USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 47

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 23. června 1982

Sněmovna lidu dne 23. června 1982 schválila návrh předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 23. června 1982

1. Vládní návrh usnesení, kterým Federální shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje státní závěrečný účet československé federace za rok 1981 (tisk 46)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje § 105 zákoníku práce (tisk 44)

3. Vládní návrh zákona o změnách zákona o sociálním zabezpečení a předpisů o nemocenském pojištění (tisk 43)

4. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Statut Organizace spojených národů pro průmyslový rozvoj, přijatý ve Vídni dne 8. dubna 1979 (tisk 37)

5. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Úmluva o zákazech nebo omezeních použití určitých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky, podepsaná v New Yorku dne 10. dubna 1981, a Protokoly l, II a III k Úmluvě připojené (tisk 48)

6. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudců z povolání vojenských soudů a na zproštění funkce soudce z povolání vojenského obvodového soudu (tisk 41)

7. Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 31. března do 22. června 1982 (tisk 47).


Chlad v. r., Škula v. r.
David v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny liduPřihlásit/registrovat se do ISP