USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 54

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na složení komise poslanců k přípravě usnesení Sněmovny lidu k programu racionalizace spotřeby paliv a energie - náročnému úkolu celospolečenského významu v 7. pětiletce

Sněmovna lidu na 2. schůzi dne 20. října 1982

zvolila poslance

Belka Jozefa

Hůlu Aloise

Jance Imricha

Krylla Josefa

Nejezchleba Richarda

Rozsypalovou Annu

Sakmara Lumíra

členy komise pro přípravu usnesení Sněmovny lidu k programu racionalizace spotřeby paliv a energie - náročnému úkolu celospolečenského významu v 7. pětiletce.


Chlad v. r., Šimůnková v. r.
David v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP