USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 56

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

Sněmovna lidu dne 9. listopadu 1982 schválila návrh předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 9. a 10. listopadu 1982 s tímto pořadem:

1. Ověření platnosti volby ve volebním obvodu č. 109 pro volby do Sněmovny národů

2. Slib nově zvoleného poslance a jeho volba do výboru Sněmovny národů

3. Zpráva ministra zahraničních věcí ČSSR k základním otázkám zahraniční politiky Československé socialistické republiky

4. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsaná v Moskvě dne 12. srpna 1982 (tisk 60)

5. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Mezinárodní úmluva o ochraně rostlin, sjednaná v Římě dne 6. prosince 1951 (tisk 58)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník a upravují některé další majetkové vztahy (tisk 54)

7. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o rodine (tisk 55)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád (tisk 56)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) (tisk 57)

10. Vládní návrh zákona o hlášení a evidenci pobytu občanů (tisk 42)

11. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, podepsaná v Nikosii dne 23. dubna 1982 (tisk 49)

12. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), přijatá v Bernu dne 9. května 1980 (tisk 52)

13. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Protokol o dodatku k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví (článek 83 bis/), podepsaný v Montrealu dne 6. října 1980 (tisk 45)

14. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 2. listopadu 1981 (tisk 59)

15. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Dánského království o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 5. května 1982 (tisk 53)

16. Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 24. června do 8. listopadu 1982 (tisk 61)


Chlad v. r., Škula v. r.
David v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP