USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 71

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

Sněmovna lidu dne 14. prosince 1982 schválila návrh předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 14. a 15. prosince 1982 s tímto pořadem:

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1983 (tisk 76)

2. Vládní návrh zákona o odvodech do státního rozpočtu (tisk 66) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 73)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o dani z příjmů obyvatelstva (tisk 72)

4. Vládní návrh zákona o důchodové dani (tisk 67)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník (tisk 69) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 75 )

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o hospodářské arbitráži (tisk 68) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 74)

7. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 19. prosince 1980 (tisk 77)

8. Vládní návrh, kterým se podle článku 19 odst. 6 b) ústavy Mezinárodní organizace práce předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky text doporučení č. 162 o starších pracovnících, přijatého na 66. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě v roce 1980 se stanoviskem vlády Československé socialistické republiky (tisk 64)

9. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudce a předsedy Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky (tisk 70)

10. Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 10. listopadu do 13. prosince 1982 (tisk 78)


Chlad v. r., Škula v. r.
David v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP