USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 82

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 16. března 1983

Sněmovna lidu dne 16. března 1983 schválila návrh předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 16. března 1983 s tímto pořadem:

1. Ověření platnosti volby ve volebním obvodu č. 1 pro volby do Sněmovny lidu

2. Slib nově zvoleného poslance a jeho volba do výboru Sněmovny lidu

3. Zpráva vlády Československé socialistické republiky o plnění jejího programového prohlášení

4. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Libyjskou arabskou lidovou socialistickou džamáhírijí, podepsaná v Praze dne 9. září 1982 (tisk 79 )

5. Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 16. prosince 1982 do 15. března 1983 (tisk 85).


Šimůnková v. r., Sodoma v. r.
David v. r.
Ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP