USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 84

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na volbu člena výboru Sněmovny lidu

Sněmovna lidu na 8. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 16. března 1983

zvolila

poslance ing. Františka Štafu

členem výboru ústavně právního.


Šimůnková v. r., Sodoma v. r.
David v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP