USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 89

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 13. a 14. června 1983

Sněmovna lidu dne 13. června 1983 schválila návrh předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 13. a 14. června 1983 s tímto pořadem:

1. Ověření platnosti volby ve volebním obvodu č. 65 pro volby do Sněmovny lidu

2. Slib nově zvoleného poslance a jeho volba do výboru Sněmovny lidu

3. Vládní návrh usnesení, kterým Federální shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje státní závěrečný účet československé federace za rok 1982 (tisk 97)

4. Zpráva generálního prokurátora ČSSR a Nejvyššího soudu ČSSR o stavu socialistické zákonnosti (tisk 87)

5. Vládní návrh zákona o věrnostním přídavku horníků (tisk 93) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 100)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/ 1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti (tisk 94)

7. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Úmluva o právním postavení, výsadách a imunitách mezistátních ekonomických organizací působících v určitých oblastech spolupráce, podepsaná v Budapešti dne 5. prosince 1980, a návrh výpovědi Dohody o právním postavení a úlevách mezinárodních odvětvových organizací pro hospodářskou spolupráci, podepsaná ve Varšavě dne 9. září 1966 (tisk 83)

8. Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 17. března do 13. června 1983 (tisk 98).


Chlad v. r., Sodoma v. r.
David v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP