USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 96

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na složení komise k přípravě usnesení Federálního shromáždění ke zprávě generálního prokurátora ČSSR a Nejvyššího soudu ČSSR o stavu socialistické zákonnosti (tisk 87)

Sněmovna lidu na 9. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 14. června 1983.

zvolila

poslance

Bartončíka Josefa

Češku Zdeňka

Obžerovou Margitu

členy komise k přípravě usnesení Federálního shromáždění ke zprávě generálního prokurátora ČSSR a Nejvyššího soudu ČSSR o stavu socialistické zákonnosti.


Lipovský v. r., Škula v. r.
David v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP