USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 98

k návrhu výboru mandátového a imunitního Sněmovny lidu na ověření platnosti volby ve volebním obvodu č. 66 pro volby do Sněmovny lidu

Sněmovna lidu na své 3. schůzi dne 11. října 1983 ověřila platnost volby poslance

JUDr. Vratislava Vajnara, CSc.

zvoleného dne 2. září 1983 ve volebním obvodu č. 66.


Šimůnková v. r., Štěpán v. r.
David v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP