USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 99

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na složení komise poslanců k přípravě usnesení Sněmovny lidu ke zprávě o účinnějším využívání vědy a techniky a mezinárodní vědecké spolupráce - jednom z rozhodujících faktorů intenzifikace Československé ekonomiky

Sněmovna lidu na své 3. schůzi dne 11. října 1983

zvolila poslance

Baruše Vlastimila

Hajka Vladimíra

Löbla Karla

Martince Josefa (v. o. 27)

Nejezchleba Richarda

Poláka Júlia

členy komise pro přípravu usnesení Sněmovny lidu ke zprávě o účinnějším využívání vědy a techniky a mezinárodní vědecké spolupráce - jednom z rozhodujících faktorů intenzifikace československé ekonomiky.


Šimůnková v. r., Štěpán v. r.
David v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP