USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 116

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 14. prosince 1983

Sněmovna lidu dne 14. prosince 1983 schválila návrh předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 14. prosince 1983 s tímto pořadem:

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1984 (tisk 120)

2. Vládní návrh zákona o zbraních a střelivu (tisk 112)

3. Vládní návrh zákona o sjednocení sazeb nemocenského (tisk 119)

4. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Protokol o změně Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o výstavbě a provozu Soustavy vodních děl Gabčíkovo - Nagymaros, podepsaný v Praze dne 10. října 1983 (tisk 122)

5. Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 27. října do 13. prosince 1983 (tisk 121).


Chlad v. r., Šimůnková v. r.
David v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP