USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 122

k návrhu výboru mandátového a imunitního Sněmovny lidu na ověření platnosti volby ve volebním obvodu č. 122 pro volby do Sněmovny lidu FS

Sněmovna lidu na 12. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 21. března 1984 ověřila platnost volby

poslance Ing. Oldřicha Blažka

zvoleného dne 10. února 1984 ve volebním obvodu č. 122.


Šimůnková v. r., Škula v. r.
David v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP