USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 123

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na volbu člena výboru Sněmovny lidu

Sněmovna lidu na 12. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 21. března 1984

zvolila

poslance Ing. Oldřicha Blažka

členem výboru ústavně právního Sněmovny lidu.


Šimůnková v. r., Škula v. r.
David v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP