USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 131

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 20. června 1984

Sněmovna lidu dne 20. června 1984 schválila návrh předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 20. června 1984 s tímto pořadem:

1. Vládní návrh usnesení, kterým Federální shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje státní závěrečný účet československé federace za rok 1983 (tisk 139)

2. Vládní návrh zákona o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení (tisk 133)

3. Vládní návrh zákona o některých změnách v nemocenském zabezpečení pracujících (tisk 134)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o pěstounské péči (tisk 135)

5. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Mezinárodní úmluva o využití rozhlasového vysílání pro mírové účely, podepsaná v Ženevě dne 23. září 1936 (tisk 131)

6. Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 23. března do 19. června 1984 (tisk 140)


Chlad v. r., Štěpán v. r.
David v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP