USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 138

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na složení komise poslanců k přípravě usnesení Sněmovny lidu ke zprávě místopředsedy vlády ČSSR a předsedy SPK. "Za hospodárné využívání zásob a snižování ztrát v národním hospodářství"

Sněmovna lidu na své 4. schůzi dne 23. října 1984

zvolila poslance

Nejezchleba Richarda

Hůlu Aloise

Češku Zdeňka

Belka Josefa

Jance Imricha

Krylla Josefa

Sakmara Lumíra

Riška Jána

členy komise pro přípravu usnesení Sněmovny lidu ke zprávě místopředsedy vlády ČSSR a předsedy SPK "Za hospodárné využívání zásob a snižování ztrát v národním hospodářství".


Chlad v. r., Sodoma v. r.
David v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP