USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 140

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 12. a 13. listopadu 1984

Sněmovna lidu dne 12. listopadu 1984 schválila návrh předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 12. a 13. listopadu 1984 s tímto pořadem:

1. Zpráva ministra zahraničních věcí ČSSR k základním otázkám zahraniční politiky Československé socialistické republiky

2. Vládní návrh zákona o zvýšení některých nízkých důchodů a o dalších změnách v sociálním zabezpečení (tisk 145)

3. Vládní návrh zákona o změnách v nemocenském zabezpečení (tisk 146)

4. Vládní návrh zákona o změnách zákona o mateřském příspěvku (tisk 147)

5. Vládní návrh zákona o prodloužení základní výměry dovolené na zotavenou a o doplnění § 5 zákoníku práce (tisk 148)

6. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou, podepsaná v Praze dne 23. března 1984 (tisk 141)

7. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudců z povolání vojenských soudů a na zproštění funkcí soudců z povolání vojenských soudů (tisk 149)

8. Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 21. června do 12. listopadu 1984 (tisk 152)


Škula v. r., Chlad v. r.
David v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP