USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 141

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na složení komise poslanců k přípravě usnesení Federálního shromáždění ke zprávě ministra zahraničních věcí ČSSR k základním otázkám zahraniční politiky Československé socialistické republiky

Sněmovna lidu na 14. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 12. listopadu 1984

zvolila

poslance

Nejezchleba Richarda

Požára Norberta

Štěpána Miroslava

členy komise k přípravě usnesení Federálního shromáždění ke zprávě ministra zahraničních věcí ČSSR k základním otázkám zahraniční politiky Československé socialistické republiky.


Škula v. r., Chlad v. r.
David v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP