USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 151

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 11. prosince 1984

Sněmovna lidu dne 11. prosince 1984 schválila návrh předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 11. prosince 1984 s tímto pořadem:

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1985 (tisk 154)

2. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Marockého království o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Praze dne 27. června 1984 (tisk 142)

3. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsaná v Damašku dne 18. dubna 1984 (tisk 143)

4. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o právní pomoci, uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských, rodinných a obchodních, podepsaná v Paříži dne 10. května 1984 (tisk 144)

5. Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 13. listopadu do 10. prosince 1984 (tisk 155)

Chlad v. r.
Škula v.r.
David v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny liduPřihlásit/registrovat se do ISP