USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 156

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 26. března 1985

Sněmovna lidu dne 26. března 1985 schválila návrh předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 26. března 1985 s tímto pořadem:

1.Ověření platnosti volby ve volebních obvodech č. 63 a 159 pro volby do Sněmovny lidu FS
2.Slib nově zvolených poslanců
3.Zpráva vlády Československé socialistické republiky o plnění jejího programového prohlášení
4.Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje § 92 a 105 zákoníku práce (tisk 162)
5.Vládní návrh zákona o výsluhovém přídavku ve stavebnictví (tisk 163)
6.Vládní návrh, kterým se podle článku 19 odst. 5 písm. b) a odst. 6 písm. b) ústavy Mezinárodní organizace práce předkládají Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky texty úmluvy a doporučení přijatých na 69. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě v roce 1983 se stanoviskem vlády Československé socialistické republiky (tisk 156)
7.Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudců a na zproštění funkce soudce nejvyššího soudu Československé socialistické republiky (tisk 161)
8.Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 12. prosince 1984 do 25. Března 1985 (tisk 160).Chlad v. r.
Šimůnková v. r.
David v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu
Přihlásit/registrovat se do ISP