USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 164


k návrhu předsednictva Federálního shromáždění na pořad 17. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 22. května 1985


Sněmovna lidu na 17 společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 22. května 1985 schválila tento pořad:

1. Volba prezidenta Československé socialistické republiky

2. Slib prezidenta Československé socialistické republiky.


Šimůnková v. r., Štěpán v. r.
David v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu
Přihlásit/registrovat se do ISP