USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 165

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na volbu 6 členné volební komis k volbě prezidenta Československé socialistické republiky


Sněmovna lidu na 17. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 22. května 1985

zvolila

poslance

Rudolfa Chlada

Josefa Krylla

Františka Kubeše

Jozefa Škulu

Máriu Štrbovou

Richarda Tichého


členy volební komise k volbě prezidenta Československé socialistické republiky.


Šimůnková v. r., Štěpán v. r.
David v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu

Přihlásit/registrovat se do ISP