USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 169

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 10. a 11. června 1985

Sněmovna lidu dne 10. června 1985 schválila návrh předsednictva Sněmovy lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 10. a 11. června 1985 s tímto pořadem:

1. Volba poslanců do výboru Sněmovny národů

2. Vládní návrh usnesení, kterým Federální shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje státní závěrečný účet československé federace za rok 1984 (tisk 167)

3. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního občanství, podepsaná v Ulánbátaru a v Praze dne 9. července 1984 (tisk 165)

4. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o právní pomoci ve věcech trestních, podepsaná ve Vídni dne 18. listopadu 1982 (tisk 136)

5. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o vydávání, podepsaná ve Vídni dne 18. listopadu 1982 (tisk 137)

6. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Belgickým královstvím o právní pomoci ve věcech občanských, odinných a obchodních, podepsaná v Praze dne 15. října 1984 (tisk 159)

7. Zpráva Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky a generálního prokurátora Československé socialistické republiky o stavu socialistické zákonnosti (tisk 164)

8. Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva

a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 27. března do 10. června 1985 (tisk 168)


Sodoma v.r., Škula v.r.
David v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu
Přihlásit/registrovat se do ISP