USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 175

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na složení komise poslanců k přípravě usnesení Federálního shromáždění ke zprávě Nejvyššího soudu ČSSR a generálního prokurátora ČSSR o stavu socialistické zákonnosti

Sněmovna lidu na 19. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 11. června 1985

zvolila

poslance

Češku Zdeňka

Obžerovou Margitu

Pakána Jána

členy komise k přípravě usnesení Federálního shromáždění ke zprávě Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky a generálního prokurátora Československé socialistické republiky o stavu socialistické zákonnosti.


Šimůnková v.r., Lipovský v.r.
David v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu
Přihlásit/registrovat se do ISP