USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 177

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na složení komise poslanců k přípravě usnesení Sněmovny lidu ke zprávě ministra dopravy ČSSR o významu a úkolech dopravy při uspokojování potřeb národního hospodářství a obyvatelstva

Sněmovna lidu na své 5. schůzi dne 8. října 1985

zvolila

poslance

Jozefa Belka

Zdeňka Češku

Aloise Hůlu

Imricha Jance

Josefa Krylla

Richarda Nejezchleba

Annu Rozsypalovou

Lumíra Sakmara

členy komise pro přípravu usnesení Sněmovny lidu ke zprávě ministra dopravy ČSSR o významu a úkolech dopravy při uspokojování potřeb národního hospodářství a obyvatelstva.


Chlad v. r., Šimůnková v. r.
David v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny liduPřihlásit/registrovat se do ISP