USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 179


k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 9. a 10. prosince 1985

Sněmovna lidu dne 9. prosince 1985 schválila návrh předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 9. a 10. prosince 1985 s tímto pořadem:

1. Vládní návrh zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na rok 1986 (tisk 178) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 183)

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1986 (tisk 179)

3. Vládní návrh zákona o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice (tisk 138) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 181)

4. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou, podepsaná ve Vientiane dne 15. března 1985 (tisk 171)

5. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou, podepsaná v Alžíru dne 3. července 1985 (tisk 172)

6. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou, podepsaná v Praze dne 16. srpna 1985 (tisk 177)

7. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Úmluva o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci, podepsaná ve Varšavě dne 27. června 1985 (tisk 175)

8. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudců z povolání vojenských soudů a na zproštění funkcí soudců z povolání vojenských soudů (tisk 174)

9. Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 12. června do 9. prosince 1985 (tisk 180)


Krátká v. r., Štěpán v. r.
David v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny liduPřihlásit/registrovat se do ISP