ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1986

V. volební období

1

Návrh

Poslanců JUDr. Čestmíra Adama, RSDr. Miloslava Vacíka, ing. Václava Anděla, CSc., Josefa Brisudy, Marie Flídrové, Waltera Herrgesella, Josefa Hrabaně, Miroslavy Zajebalové, PaeDr. Vladislava Krumera, Stanislava Kuny, Evy Liškové a dalších

na volbu předsedy a ostatních členů mandátového a imunitního výboru České národní rady

Podepsaní navrhují podle § 35 a § 62 odst. 1 zákona České národní rady č. 11969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších předpisů, aby Česká národní rada zvolila podle čl. 113 ústavního zákona o československé federaci předsedu a ostatní členy mandátového a imunitního výboru v tomto složení:

1. Oldřich Voleník, předseda výboru

2. MUDr. Marcela Černá

3. Jiří Fleyberk

4. František Hofman

5. Karel Chýlek

6. ing. Josef Kaňa

7. Anna Kocurová

8. Rudolf Kuběna

9. RSDr. Vasil Mohorita

10. Marie Svobodová

11. Milan Šebor

V Praze 17. června 1986

JUDr. Čestmír Adam, RSDr. Miloslav Vacík, ing. Václav Anděl, CSc., Josef Brisuda, Marie Flídrová, Walter Herrgesell, Josef Hrabaň, Miroslava Zajebalová, PaeDr. Vladislav Krumer, Stanislav Kuna, Eva Lišková, Stanislav Loutchan, Vladislav Niedoba, akademik Bohumír Rosický, Josef Sedláček, ing. Marie Sobotová, Olga Škarydková, Josef Šůral, ing. Jan Uřičář, Zdenka Vašíčková

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP