ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1986

V. volební období

2

Návrh

poslanců Josefa Korčáka, RSDr. Václava Šlapáka, prof. MUDr. Vladimíra Balaše, DrSc., Marie Cmíralové, Libuše Faltýnkové, Jana Hlušího, ing. Františka Chabičovského, RSDr. Václava Jirečka, Jaroslava Karbaše, Bohumila Kozáka a dalších

na volbu předsedy, místopředsedů a ostatních členů předsednictva České národní rady

Podepsaní navrhují podle § 35 a § 50 zákona České národní rady č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších předpisů, aby Česká národní rada zvolila předsednictvo České národní rady v tomto složení:

1. prof. ing. Josef Kempný, CSc., předseda České národní rady

2. Oldřich Voleník, místopředseda České národní rady

3. Marie Jarošová, místopředsedkyně České národní rady

4. MVDr. Oldřich Burský, místopředseda České národní rady

5. ing. Josef Kaňa, místopředseda České národní rady

6. ing. Václav Anděl, CSc.

7. ing. Václav Běžel

8. MUDr. Marcela Černá

9. MUDr. Eva Hálková

10. Gertruda Hambalčíková

11. ing. Jan Koláčný, CSc.

12. Jan Kotvald

13. prof. JUDr. Josef Mečl, CSc.

14. RSDr. Vasil Mohorita

15. ing. Miroslav Mrázek

16. Miroslava Němcová

17. RSDr. Alois Olšan

18. František Přibyl

19. Václav Reinberg

20. akademik Bohumír Rosický

21. JUDr. Alois Skoupý

22. Jan Škoda

23. Alois Švrček

24. ing. Jan Uřičář

25. RSDr. Miloslav Vacík

V Praze 17. června 1986

Josef Korčák, RSDr. Václav Šlapák, prof. MUDr. Vladimír Balaš, DrSc., Marie Cmíralová, Libuše Faltýnková, Jan Hluší, ing. František Chabičovský, RSDr. Václav Jireček, Jaroslav Karbaš, Bohumil Kozák, Václav Michalec, RSDr. Milan Mráz, Josef Rota, Josef Sedláček, Jaroslav Schuster, Hana Stará, Jiřina Sůvová, Jaroslav Šafařík, ing. Josef Píro, František Vrbka

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP