ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1986

V. volební období

3

Návrh

poslanců JUDr. Čestmíra Adama, RSDr. Miloslava Vacíka, RSDr. Aloise Olšana, Ladislava Doležala, Marie Halamové, Zdeňka Horčíka, ing. Josefa Kani, ing. Františka Kincla, Jana Kotvalda, Pavla Krystyníka a dalších

na volbu ověřovatelů České národní rady

Podepsaní navrhují podle § 35 a § 49 zákona České národní rady č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších předpisů, aby Česká národní rada zvolila ověřovatele České národní rady v tomto složení:

1. ing. Václav Anděl, CSc.

2. Jiří Cibelius

3. Jiří Fleyberk

4. Libuše Horáková

5. Pavel Kutiš

V Praze 17. června 1986

JUDr. Čestmír Adam, RSDr. Miloslav Vacík, RSDr. Alois Olšan, Ladislav Doležal, Marie Halamová, Zdeněk Horčík, ing. Josef Kaňa, ing. František Kincl, Jan Kotvald, Pavel Krystyník, Naděžda Křenová, Jan Kubišta, Květoslav Pazderník, ing. Josef Píro, Jaroslav Šafařík, RSDr. Jaroslav Šlézar, CSc., ing. Jan Uřičář, Miroslava Voleská, Rostislav Vysloužil, Miroslava Zajebalová

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP