ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1986

V. volební období

4

Návrh

poslanců prof. ing. Josefa Kempného, CSc., Oldřicha Voleníka, RSDr. Miloslava Vacíka, prof. JUDr. Josefa Mečla, CSc., Milana Dudy, Aleny Hanzlové, MUDr. Jaroslava Henzla, ing. Jaroslava Kolaříka, CSc., Anny Kopecké, ing. Pavla Krubla a dalších

na zřízení výborů České národní rady a volbu jejich předsedů a členů

Podepsaní navrhují podle § 35 a § 62 odst. 2 zákona České národní rady č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších předpisů, aby Česká národní rada zřídila dále uvedené výbory, stanovila počet jejich členů a zvolila jejich předsedy a členy v tomto složení:

ÚSTAVNĚ PRÁVNÍ VÝBOR

20 členů

1. prof. JUDr. Josef Mečl, CSc., předseda výboru

2. Marie Cmíralová

3. Milan Čaja

4. Olga Divilová

5. RSDr. Václav Hájek

6. ing. Jiří Kabát

7. Anna Kocurová

8. ing. Michal Kraus

9. JUDr. František Kubát

10. Stanislav Kuna

11. genmjr. Oskar Marek

12. Vlasta Matějková

13. Alena Miková

14. RSDr. Miroslav Novotný

15. RSDr. Norbert Požár

16. Jiří Starý

17. ing. Miroslav Šenkýř

18. Jan Škoda

19. Václav Trejbal

20. RSDr. Miloslav Vacík

VÝBOR PRO PLÁN A ROZPOČET

22 členů

1. ing. Miroslav Mrázek, předseda výboru

2. František Antony

3. Ladislav Doležal

4. Jan Hluší

5. František Hofman

6. ing. Josef Jehlička

7. Jana Kolbabová

8. Jaroslav Kopenec

9. Bohumil Kozák

10. ing. Jiří Krátký

11. Pavel Krystyník

12. Pavel Kutiš

13. Jana Lacinová

14. RSDr. Jindřich Matyáš

15. Jiří Němec

16. Jitka Postlová

17. Václav Pudil

18. JUDr. Alois Skoupý

19. Marie Svobodová

20. Milan Šebor

21. Miloslav Štorkán

22. Hana Trojanová

VÝBOR PRO NÁRODNÍ VÝBORY A NÁRODNOSTI

21 členů

1. Marie Jarošová, předsedkyně výboru

2. Milan Bekárek

3. Václav Burian

4. Ladislav Cepl

5. Milan Dohnal

6. Libuše Faltýnková

7. Jiří Fleyberk

8. RSDr. Emilian Hamerník

9. Walter Herrgesell

10. Zlatuše Hladíková

11. Zdeněk Horčík

12. Jarmila Chmelaříková

13. Vladislav Niedoba

14. RSDr. Alois Olšan

15. Jiří Paslawski

16. František Přibyl

17. Jan Sivák

18. RSDr. Václav Šlapák

19. ing. Miroslav Šlouf

20. Jarmila Štěpničková

21. Vlasta Šustrová

VÝBOR PRO PRŮMYSL A STAVEBNICTVÍ

22 členů

1. ing. Jan Koláčný, CSc., předseda výboru

2. ing. Václav Anděl, CSc.

3. Václav Berenreiter

4. Josef Brisuda

5. Jiří Dona

6. Věra Fišerová

7. Marie Flídrová

8. Bohuslav Horáček

9. Josef Hrabaň

10. Jan Kotvald

11. Miloš Kulovaný

12. Antonín Očenášek

13. Jan Onderka

14. Josef Pátek

15. Jaromír Plíva

16. ing. Jiří Prošek

17. Jaroslav Samek

18. ing. František Skácel

19. Hana Stará

20. Jaroslav Šafařík

21. Josef Šůral

22. Antonín Zicha

VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A VÝŽIVU

22 členů

1. Alois Švrček, předseda výboru

2. Josef Blín

3. ing. Miroslav Caha

4. Jiří Cibelius

5. ing. Jiří Čurda

6. Alena Dondová

7. Eliška Dvořáková

8. Libuše Horáková

9. ing. Jaroslav Kolařík, CSc.

10. Karel Kostka

11. Eva Lišková

12. Marie Lubinská

13. ing. Josef Meier

14. Otakar Novotný

15. ing. Bohuslav Olšan

16. ing. Josef Píro

17. Josef Podlešák

18. Jaroslav Schuster

19. Jiřina Sůvová

20. Jaroslava Šenková

21. Marie Šmotková

22. ing. Břetislav Vařečka

VÝBOR PRO OBCHOD, SLUŽBY A DOPRAVU

20 členů

1. ing. Josef Kaňa, předseda výboru

2. JUDr. Čestmír Adam

3. Přemysl Bohdálek

4. Milan Duda

5. Marie Halamová

6. Gertruda Hambalčíková

7. ing. František Chabičovský

8. Jaroslav Karbaš

9. ing. Miroslav Kordiak

10. Petr Krátký

11. Ladislav Liška

12. Stanislav Loutchan

13. František Marienko

14. Jiří Maryška

15. Jana Opatrná

16. Josef Prchal

17. ing. Stanislav Rázl

18. Miluše Svobodová

19. Olga Škarydková

20. František Vrbka

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝBOR

20 členů

1. MvDr. Oldřich Burský, předseda výboru

2. prof. MUDr. Vladimír Balaš, DrSc.

3. Ludmila Dobrozemská

4. MUDr. Josef Domas

5. MUDr. Eva Hálková

6. Alena Hanzlová

7. MUDr. Jaroslav Henzl

8. Karel Chýlek

9. RSDr. Václav Jireček

10. Anna Kopecká

11. ing. Pavel Krubl

12. František Mařas

13. RSDr. Milan Mráz

14. Petr Nepraš

15. doc. RNDr. Miroslav Němec, CSc.

16. Emilie Říhová

17. ing. Marie Sobotová

18. Hana Šrédlová

19. Vratislav Štěpánek

20. Zdenka Vašíčková

VÝBOR PRO ŠKOLSTVÍ A VĚDU

21 členů

1. akademik Bohumír Rosický, předseda výboru

2. Jana Čepičková

3. Danuše Dohnalová

4. ing. Pavel Chudoba

5. ing. František Kincl

6. Mária Koudelová

7. František Kozák

8. Jan Kubišta

9. Bohumil Ladislav

10. Václav Michalec

11. RSDr. Josef Pelikán

12. Václav Reinberg

13. Josef Rota

14. Josef Sedláček

15. Marie Stiborová

16. Jan Škrobánek

17. ing. František Štefan

18. ing. Vladislav Třeška, CSc.

19. ing. Jan Uřičář

20. Miroslava Voleská

21. Rostislav Vysloužil

VÝBOR PRO KULTURU A VÝCHOVU

20 členů

1. MUDr. Marcela Černá, předsedkyně výboru

2. Eva Baňařová

3. RSDr. Jiří Brejha

4. Hana Fuchsová

5. Miroslav Janota

6. Amálie Kadlčíková

7. Anna Konečná

8. PaeDr. Vladislav Krumer

9. Naděžda Křenová

10. Rudolf Kuběna

11. Hana Lagová

12. genpor. ing. PhDr. Josef Marušák, CSc.

13. Jaromír Mašek

14. RSDr. Josef Matějka

15. RSDr. Vasil Mohorita

18. Miroslava Němcová

17. Květoslav Pazderník

18. RSDr. Jaroslav Šlézar, CSc.

19. Miroslava Zajebalová

20. Jana Zimová

V Praze 17. června 1986

Prof. ing. Josef Kempný, CSc., Oldřich Voleník, RSDr. Miloslav Vacík, prof. JUDr. Josef Mečl, CSc., Milan Duda, MUDr. Josef Domas, Alena Hanzlová, MUDr. Jaroslav Henzl, ing. Jaroslav Kolařík, CSc., Anna Kopecká, ing. Pavel Krubl, Vlasta Matějková, ing. Josef Meier, Miroslava Němcová, Josef Podlešák, ing. Jiří Prošek, Václav Pudil, Emilie Říhová, Marie Svobodová, Josef Šůral

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP