ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1986

V. volební období

7

Zpráva

předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 18. června do 3. července 1986

Podle § 60 zákona České národní rady č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších předpisů, předkládám České národní radě zprávu o činnosti jejího předsednictva za dobu od ustavující schůze České národní rady.

Předsednictvo České národní rady se v této době sešlo k jediné schůzi, a to 18. června 1986 po ustavující schůzi České národní rady, aby splnilo zejména své ústavní úkoly.

Z těchto ústavních úkolů předsednictvo České národní rady přijalo demisi vlády České socialistické republiky, kterou vláda podala podle čl. 129 odst. 3 ústavního zákona a československé federaci po ustavující schůzi nově zvolené České národní rady. Předsednictvo současně vyslovilo vládě ČSR poděkování za její dosavadní práci.

Předsednictvo poté projednalo společný návrh ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky a jmenovalo podle čl. 122 odst. 1 písm. a) ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, soudruha Josefa Korčáka předsedou vlády České socialistické republiky.

Podle citovaného ustanovení ústavního zákona o československé federaci jmenovalo na základě návrhů předložených předsedou vlády ČSR s. J. Korčákem po předchozím politickém projednání a v dohodě s předsednictvem ústředního výboru Národní fronty ČSR tyto členy vlády České socialistické republiky:

doc. RSDr. Ladislava Adamce, CSc., prvním místopředsedou vlády,

ing. Zdeňka Krče, CSc., místopředsedou vlády a předsedou České plánovací komise, ing. Jaroslava Tlapáka místopředsedou vlády,

ing. Františka Šrámka místopředsedou vlády a předsedou České komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj,

ing. Jiřího Nikodýma ministrem pověřeným řízením ministerstva financí,

RSDr. Nasťu Baumrukovou ministryní pověřenou řízením ministerstva práce a sociálních věcí,

doc. Milana Vondrušku ministrem pověřeným řízením ministerstva školství,

doc. JUDr. Milana Klusáka, CSc., ministrem pověřeným řízením ministerstva kultury,

prof. MUDr. Jaroslava Prokopce, CSc., ministrem pověřeným řízením ministerstva zdravotnictví,

JUDr. Antonína Kašpara ministrem pověřeným řízením ministerstva spravedlnosti,

ing. Josefa Junga ministrem pověřeným řízením ministerstva vnitra,

ing. Petra Hojera ministrem pověřeným řízením ministerstva průmyslu,

Karla Poláka ministrem pověřeným řízením ministerstva stavebnictví,

ing. Ondřeje Vaňka, CSc., ministrem pověřeným řízením ministerstva zemědělství a výživy,

ing. Františka Kalinu ministrem pověřeným řízením ministerstva lesního a vodního hospodářství,

ing. Josefa Rába ministrem pověřeným řízením ministerstva obchodu,

ing. Jana Motla ministrem - předsedou Výboru lidové kontroly,

prof. ing. Karla Löbla, DrSc., člena korespondenta ČSAV, ministrem,

ing. Vladimíra Šimka ministrem.

Členové vlády České socialistické republiky v čele s předsedou vlády s. J. Korčákem složili téhož dne odpoledne ve Staré sněmovně Pražského hradu do rukou předsedy České náhodní rady prof. ing. J. Kempného, CSc., za přítomnosti všech členů předsednictva České národní rady ústavou předepsaný slib.

Významnou politickou událostí po ustavující schůzi České národní rady a po jmenování a slibu nové vlády České socialistické republiky bylo 19. června 1986 přijetí předsednictva České národní rady a vlády České socialistické republiky generálním tajemníkem ústředního výboru Komunistické strany Československa a prezidentem Československé socialistické republiky s. Gustávem Husákem.

Ve své řídicí a koordinační činnosti předsednictvo České národní rady

- zvolilo podle § 50 odst. 1 a § 32 jednacího řádu České národní rady do funkce ověřovatelů předsednictva posl. MUDr. Evu Hálkovou a posl. Františka Přibyla,

- stanovilo podle § 61 odst. 1 jednacího řádu České národní rady, že místopředsedové České národní rady zastupují předsedu České národní rady v době jeho nepřítomnosti v tomto pořadí:

Oldřich Voleník,

Marie Jarošová,

MvDr. Oldřich Burský,

ing. Josef Kaňa,

- stanovilo podle § 97 jednacího řádu České národní rady náležitosti poslanců a funkcionářů České národní rady v V. volebním období,

- schválilo termín a návrh pořadu 2. schůze České národní rady,

- delegovalo členy předsednictva České národní rady na ustavující zasedání krajských národních výborů a Národního výboru hlavního města Prahy.

V Praze 3. července 1986

Josef Kempný v. r.

předseda České národní rady

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP