ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1986

V. volební období

 

14

Společná zpráva

výborů České národní rady

k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství české socialistické republiky na léta 1986-1990 (zákon o pětiletém plánu) (tisk 13)

Výbor ČNR pro plán a rozpočet ve schůzi 1. října 1986, ústavně právní výbor ČNR ve schůzi 2. října 1986, výbor ČNR pro obchod, služby a dopravu ve schůzi 3. října 1986, zdravotní a sociální výbor ČNR ve schůzi 15. října 1986, výbor ČNR pro školství a vědu ve schůzi 15. října 1986, výbor ČNR pro kulturu a výchovu ve schůzi 15. října 1986, výbor ČNR pro průmysl a stavebnictví ve schůzi 23. října 1986, výbor ČNR pro zemědělství a výživu ve schůzi 26. listopadu 1986, výbor ČNR pro národní výbory a národnosti ve schůzi 28. listopadu 1986 a ústavně právní výbor ČNR a výbor ČNR pro plán a rozpočet ve společné schůzi 3. prosince 1986 projednaly vládní návrh zákona České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1986-1990 (zákon o pětiletém plánu) (tisk 13).

Po projednání se výbory usnesly doporučit České národní radě, aby předložený vládní návrh zákona schválila s těmito úpravami:

§ 3 písm. i) zní:

"i) prohloubit úlohu plánu jako základního nástroje řízení sociálně ekonomických procesů na všech stupních, podílet se na přípravě komplexní přestavby hospodářského mechanismu tak, aby výrazně usměrnila postup zdokonalování soustavy plánovitého řízení v letech 1987-1990 a byla plně využita při sestavování pětiletého plánu na léta 1991-1995; přitom účinněji než dosud využívat hodnotových vztahů a nástrojů,",

§ 6 písm. g) věta za středníkem zní:

"rozšiřovat sortiment výrobků ve všech cenových hladinách, jejich inovací spojovat se zlepšováním užitných vlastností a kvality a s prodloužením jejich trvanlivosti; rozšiřovat sortiment výrobků pro dietní stravování a výživu dětí.",

§ 14 písm. b) ukončit středníkem a připojit další větu, která zní: "dále modernizovat nejméně 6 tisíc bytů,".

V Praze dne 3. prosince 1986

Olga DIVILOVÁ v. r.

prof. JUDr. Josef MEČL, CSc., v. r.

zpravodajka ústavně

předseda ústavně právního

právního výboru ČNR

výboru ČNR

   

Milan ŠEBOR v. r.

ing. Miroslav MRÁZEK v. r.

zpravodaj výboru ČNR

předseda výboru ČNR

pro plán a rozpočet

pro plán a rozpočet

   

RSDr. Václav ŠLAPÁK v. r.

Marie JAROŠOVÁ v. r

zpravodaj výboru ČNR pro

místopředsedkyně ČNR a předsedkyně

národní výbory a národnosti

výboru ČNR pro národní výbory a národnosti

   

Bohuslav HORÁČEK v. r.

ing. Jan KOLÁČNÝ CSc., v. r.

zpravodaj výboru ČNR

předseda výboru ČNR

pro průmysl a stavebnictví

pro průmysl a stavebnictví

   

Josef PODLEŠÁK v. r.

Alois ŠVRČEK v. r.

zpravodaj výboru ČNR

předseda výboru ČNR

pro zemědělství a výživu

pro zemědělství a výživu

   

ing. František CHABIČOVSKÝ v. r.

ing. Josef KAŇA v. r.

zpravodaj výboru ČNR pro

místopředseda ČNR a předseda výboru

obchod, služby a dopravu

ČNR pro obchod, služby a dopravu

   

RSDr. Václav JIREČEK v. r.

MvDr. Oldřich BURSKÝ v. r.

zpravodaj zdravotního a

místopředseda ČNR a předseda

sociálního výboru ČNR

zdravotního asociálního výboru ČNR

   

ing. František ŠTEFAN v. r.

akademik Bohumír ROSICKÝ v. r.

zpravodaj výboru ČNR

předseda výboru ČNR

pro školství a vědu

pro školství a vědu

   

Rudolf KUBĚNA v. r.

MUDr. Marcela ČERNÁ v. r.

zpravodaj výboru ČNR

předsedkyně výboru ČNR

pro kulturu a výchovu

pro kulturu a výchovu


 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP