ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1986

V. volební období

 

17

Návrh

ústavně právního výboru České národní rady

na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

Podle § 52 a 44a zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného v úplném znění pod č. 19/1970 Sb., přísluší České národní radě rozhodovat o žádostech soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce.

České národní radě došlo 24 žádostí soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce a současně i zákonem požadované vyjádření ministra spravedlnosti České socialistické republiky k těmto žádostem.

Ústavně právní výbor České národní rady ve schůzi 1. října 1986 posoudil po zprávě posl. Stanislava Kuny uvedené žádosti a vyjádření ministra spravedlnosti České socialistické republiky a předkládá České národní radě podle § 11 písm. c) zákona České národní rady č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších předpisů, ke schválení tento návrh usnesení:

"Česká národní rada

zprošťuje

1. JUDr. Marii Spejchalovou funkce soudkyně obvodního soudu pro Prahu 2 (odchází z důvodu péče o děti),

2. JUDr. Marii Součkovou funkce soudkyně okresního soudu v Mělníku (odchází ze zdravotních důvodů),

3. JUDr. Vladimíra Jiřenu funkce soudce okresního soudu v Českých Budějovicích (současně je navrhován do funkce soudce krajského soudu v Českých Budějovicích),

4. JUDr. Eduarda Wipplingera funkce soudce okresního soudu Plzeň-město (současně je navrhován do funkce soudce krajského soudu v Plzni),

5. JUDr. Evu Tilleovou funkce soudkyně okresního soudu v Chomutově (současně je navrhována do funkce soudkyně okresního soudu v Teplicích),

6. Milana Česala funkce soudce okresního soudu v Liberci (hodlá nastoupit jiné zaměstnání).

7. JUDr. Vladimíra Velenského funkce soudce okresního soudu v Liberci (současně je navrhován do funkce soudce krajského soudu v Ústí nad Labem),

8. JUDr. Jiřího Maříka funkce soudce okresního soudu v Litoměřicích (současně je navrhován do funkce soudce okresního soudu v Teplicích),

9. JUDr. Jitku Benešovou funkce soudkyně okresního soudu v Ústí nad Labem (současně je navrhována do funkce soudkyně krajského soudu v Ústí nad Labem),

10. JUDr. Drahomíru Šorfovou funkce soudkyně okresního soudu v Ústí nad Labem (odchází z důvodu následování manžela),

11. JUDr. Rudolfa Foriho funkce soudce krajského soudu v Hradci Králové (současně je navrhován do funkce soudce okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou),

12. JUDr. Jana Šulece funkce soudce okresního soudu v Hradci Králové (současně je navrhován do funkce soudce krajského soudu v Hradci Králové),

13. JUDr. Otakara Kracíka funkce soudce okresního soudu v Pardubicích (současně je navrhován do funkce soudce krajského soudu v Hradci Králové),

14. JUDr. Miroslava Hoffmanna funkce soudce okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou (současně je navrhován do funkce soudce okresního soudu v Děčíně),

15. Slavomila Strnada funkce soudce okresního soudu v Semilech (současně je navrhován do funkce soudce krajského soudu v Hradci Králové),

16. JUDr. Antonína Draštíka funkce soudce krajského soudu v Brně (současně je navrhován do funkce soudce okresního soudu v Břeclavi),

17. JUDr. Stanislava Houžvičku funkce soudce okresního soudu v Břeclavi (současně je navrhován do funkce soudce krajského soudu v Brně),

18. JUDr. Jaroslava Poredského funkce soudce okresního soudu v Břeclavi (odchází ze zdravotních důvodů),

19. JUDr. Ivo Nikela funkce soudce okresního soudu v Bruntále (hodlá nastoupit jiné zaměstnání),

20. JUDr. Radima Švece funkce soudce okresního soudu ve Frýdku-Místku (hodlá nastoupit jiné zaměstnání),

21. Bohuslavu Tomicovou funkce soudkyně okresního soudu ve Frýdku-Místku (současně je navrhována do funkce soudkyně krajského soudu v Ostravě),

22. JUDr. Dagmar Málkovou funkce soudkyně okresního soudu v Karviné (odchází z důvodu péče o děti),

23. Pavla Beneše funkce soudce okresního soudu v Olomouci (odchází ze zdravotních důvodů),

24. JUDr. Vandu Klikovou funkce soudkyně okresního soudu v Ostravě (odchází z důvodu péče o dítě)."

V Praze 2. října 1986

Stanislav KUNA v, r.

prof. JUDr. Josef MEČL, CSc. v. r.

zpravodaj ústavně právního

předseda ústavně právního

výboru ČNR

výboru ČNR


 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP