ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1986

V. volební období

 

18

Návrh

předsednictva ústředního výboru národní fronty

České socialistické republiky

na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá Ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného v úplném znění pod č. 19/1970 Sb., volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky.

Kandidáti byli vybráni po pečlivém zhodnocení jejich politickoodborné připravenosti, jejich zkušeností ze soudní praxe a zejména pak jejich angažovanosti na prosazování a uskutečňování záměrů socialistického soudnictví.

Navržení kandidáti splňují všechny předpoklady stanovené v § 39 odst. 1 a 2 uvedeného zákona o organizaci soudů a o volbách soudců. S kandidaturou všichni souhlasí.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

volí

podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá Ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona č. 3611964;Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného v úplném znění pod č. 19/1970 Sb., do funkce soudců z povolání k soudům České socialistické republiky tyto kandidáty:

ke krajskému soudu v Českých Budějovicích:

JUDr. Vladimír Jiřena, nar. 1. 12. 1939

ke krajskému soudu v Plzni:

JUDr. Eduard Wipplinger, nar. 15. 1. 1955

ke krajskému soudu v Ústí nad Labem:

JUDr. Jitka Benešová, nar. 27. 12. 1950

JUDr. Vladimír Velenský, nar. 19. 1. 1952

k okresnímu soudu v Děčíně:

JUDr. Miroslav Hofmann, nar. 7. 5. 1945

JUDr. Edvin Svoboda, nar. 9. 7. 1961

k okresnímu soudu v Chomutově:

JUDr. Eva Dřímalová, nar. 18. 9. 1962

k okresnímu soudu v Lounech:

JUDr. Vladimír David, nar. 2. 7. 1962

k okresnímu soudu v Teplicích:

JUDr. Jiří Mařík, nar. 16. 4. 1932

JUDr. Eva Tilleová, nar. 6. 1. 1953

k okresnímu soudu v Ústí nad Labem:

Ivan Ploštica, nar. 1. 3. 1961

ke krajskému soudu v Hradci Králové:

JUDr. Otakar Kracík, nar. 8. 7. 1956

Slavomil Strnad, nar. 20. 1. 1956

JUDr. Jan Šulec, nar. 23. 11. 1953

k okresnímu soudu v Havlíčkově Brodě:

Pavel Holzbauer, nar. 5. 3. 1961

k okresnímu soudu v Hradci Králové:

Miloslav Ježek, nar. 20. 1. 1962

Marcela Waberová, nar. 1. 4. 1962

k okresnímu soudu v Pardubicích:

JUDr. Libuše Diwischová, nar. 23. 12. 1957

k okresnímu soudu v Rychnově nad Kněžnou:

JUDr. Rudolf Fori, nar. 22. 9. 1938

k okresnímu soudu v Trutnově:

JUDr. Irena Přikrylová, nar. 21. 8. 1962

k okresnímu soudu v Náchodě:

JUDr. Blanka Klicnarová, nar. 3. 5. 1961

JUDr. Petr Šmíd, nar. 31. 7. 1960

k okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí:

JUDr. Mámina Mačková, nar. 4. 5. 1958

ke krajskému soudu v Brně:

JUDr. Stanislav Houžvička, nar. 16. 12. 1942

k okresnímu soudu v Břeclavi:

JUDr. Antonín Draštík, nar. 29. 9. 1955

ke krajskému soudu v Ostravě:

Bohuslava Tomicová, nar. 4. 12. 1954"

V Praze dne 17. září 1986

 

RSDr. Miloslav Vacík v. r.

místopředseda Ústředního výboru Národní fronty

České socialistické republiky

 

Charakteristiky uvedených kandidátů jsou poslancům České národní rady k dispozici k nahlédnutí v Kanceláři České národní rady.

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP