ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1986

V. volební období

 

23

Společná zpráva

k vládnímu návrhu zákona České národní rady

o umělém přerušeni těhotenství (tisk 12)

Výbor ČNR pro průmysl a stavebnictví ve schůzi 9. září 1986, zdravotní a sociální výbor ČNR ve schůzi 10. září 1986, výbor ČNR pro zemědělství a výživu ve schůzi 15. září 1986, výbor ČNR pro národní výbory a národnosti ve schůzi 17. září 1986, výbor ČNR pro školství a vědu ve schůzi 17. září 1986, výbor ČNR pro kulturu a výchovu ve schůzi 17. září 1986, ústavně právní výbor ČNR ve schůzi 1. října 1986, výbor ČNR pro plán a rozpočet ve schůzi 2. října 1986 a výbor ČNR pro obchod, služby a dopravu ve schůzi 3. října 1986 projednaly vládní návrh zákona České národní rady o umělém přerušení těhotenství (tisk 12).

Po projednání se výbory usnesly doporučit České národní radě, aby předložený vládní návrh schválila s těmito úpravami:

V § 5 se vypouští ustanovení odstavce 2; současně se vypouští označení odstavce 1.

V § 12 v první větě se vypouští slova "způsob zjištění duševní poruchy ženy,".

§ 15 zní: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1987.".

V Praze dne 6. října 1986

 

MUDr. Hálková Eva v. r.

MvDr. Burský Oldřich v. r.

zpravodajka zdravotního

místopředseda ČNR a předseda

a sociálního výboru

zdravotního a sociálního výboru

   

Cmíralová Marie v. r.

prof. JUDr. Mečl Josef, CSc. v. r.

zpravodajka ústavně právního

předseda ústavně právního výboru

výboru

 
   

Svobodová Marie v. r.

ing. Mrázek Miroslav v. r.

zpravodajka výboru pro plán

předseda výboru pro plán

a rozpočet

a rozpočet

   

Faltýnková Libuše v. r.

Jarošová Marie v. r.

zpravodajka výboru pro národní

místopředsedkyně ČNR a předsedkyně

výbory a národnosti

výboru pro národní výbory a národnosti

   

Stará Hana v. r.

ing. Koláčný Jan, CSc. v. r.

zpravodajka výboru pro

předseda výboru pro

průmysl a stavebnictví

průmysl a stavebnictví

   

Šenková Jaroslava v. r.

Švrček Alois v. r.

zpravodajka výboru pro

předseda výboru pro zemědělství

zemědělství a výživu

a výživu

   

Opatrná Jana v. r.

ing. Kaňa Josef v. r.

zpravodajka výboru pro

místopředseda ČNR a předseda

obchod a dopravu

výboru pro obchod, služby a dopravu

   

Koudelová Mária v. r.

akademik Rosický Bohumír v. r.

zpravodajka výboru pro školství

předseda výboru pro

a vědu

školství a vědu

   
 

MUDr. Černá Marcela v. r.

 

předsedkyně a zpravodajka

 

výboru pro kulturu a výchovu


 

 

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP